Zamknij
Aby pracować w systemie, należy się w nim zalogować. W tym celu na formularzu należy podać poprawne dane identyfikacyjne użytkownika:
  1. Identyfikator użytkownika
  2. Hasło

Informacje o użytkowniku i haśle powinny być przekazane przez właściwy Oddział Wojewódzki NFZ, który jest odpowiedzialny za administrowanie listą użytkowników.

Po wpisaniu wszystkich danych należy wybrać przycisk Zaloguj.

W przypadku błędnie podanych danych, u góry formularza wyświetli się na czerwono komunikat błędu, np.: Błędny użytkownik lub hasło ! Należy poprawić odpowiednie dane i ponownie użyć przycisku Zaloguj.

Uwaga   Koniecznie należy wyłączyć zapamiętywanie haseł dla witryny tej aplikacji. Przeglądarka nie powinna podpowiadać automatycznie hasła po wprowadzeniu nazwy użytkownika. Za każdym razem użytkownik zobowiązany jest do ręcznego podania hasła.